Αλέξανδρος Βούρβαχης / Mercedes-Benz

Δημιουργία Κέντρου Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών ΑΜΕΑ

Δημιουργία Κέντρου Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών ΑΜΕΑ

Πρόταση για τη δημιουργία Κέντρου Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών με Κινητικά Προβλήματα στη Λάρισα.