Άγγελος Κλιβανόπουλος / Mercedes-Benz

Models (1) : |

Έρχονται τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Έρχονται τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν στην Αθήνα μέσα στο 2022, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές τους από τον ΟΣΥ.