Δημήτρης Καρταλαμάκης

Brand (3) : | | |
Tune it: Ζάντες

Tune it: Ζάντες

Άντε να μιλήσουμε και για κάτι με το οποίο ΟΛΟΙ έχουν ασχοληθεί, ασχέτως γνώσεων …τις ζάντες! Εδώ δεν έχουμε κανόνες, επιστήμονες και διαγράμματα, αλλ...