Βασίλης Μουρτογιάννης

Έρχονται αλλαγές στα ιστορικά οχήματα

Έρχονται αλλαγές στα ιστορικά οχήματα

Το Γ΄ Μέρος του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση περιλαμβάνει 5 νομοθετικές ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων...