Subaru Forester Sti 429WHP

Subaru Forester Sti 429WHP
Το μπαούλο των 12sec…κάνει ένα «πέρασμα» από το Power, εν αναμονή των τελικών βελτιώσεων και ρυθμίσεων, που θα το βάλουν στο club των 11sec!
Αρθρογράφος