Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου καλύπτουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.powermag.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα») και την πώληση κάθε προϊόντος και υπηρεσίας μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου. Τον παρόντα διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «FUTURE ASSET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FUTURE ASSET MIKE» (εφεξής «η Εταιρεία») με έδρα στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Αναπαύσεως  αρ. 47  (τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 216 00 14 616, e-mail: info@powermag.gr).

A1.Ορισμοί

Ιστοσελίδα: Η παρούσα ιστοσελίδα (www.powermag.gr).

Δικαιούχος: Η εταιρεία με την επωνυμία «FUTURE ASSET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FUTURE ASSET M.I.K.E», δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτή περιλαμβανομένων στοιχείων και νόμιμος χρήστης όσων εκ των στοιχείων δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα. Η δικαιούχος παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης και δημοσίευσης άρθρων- κριτικές προϊόντων.

Στοιχεία: Όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα π.χ. πληροφορίες, αναφορές, αναλύσεις, κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει κάθε στοιχείο περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επισκέπτης: Κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα.

Χρήση: Η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης των στοιχείων της ιστοσελίδας.

Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαβάζει το ελεύθερο δημοσιευμένο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Συνδρομητής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαβάζει το κλειδωμένο περιεχόμενο, αφού πρώτα έχει πληρώσει την ανάλογη συνδρομή.

Υπηρεσία: Παροχή κειμένων και φωτογραφιών για ανάγνωση.

 

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν όλα τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, καθώς και κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης ή Συνδρομητής που εισέρχεται στην ιστοσελίδα, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης ή Συνδρομητής δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να μην εισέρχεται στην ιστοσελίδα και να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

A2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της δικαιούχου Εταιρείας που περιέχεται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, αναφορών, αναλύσεων, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της δικαιούχου Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τη δικαιούχο Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών κλπ αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας της δικαιούχου Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν λειτουργεί ως μεσάζουσα ούτε συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που ενδεχομένως πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών  και επισκεπτών της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας ή αποζημίωση εξαιτίας βλάβης απορρέουσας εξ αυτών (συναλλαγών).

 

A3. Ευθύνη του Χρήστη- Συνδρομητή

Κάθε Χρήστης - Συνδρομητής είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη - Συνδρομητή. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης – Συνδρομητής. Ο Χρήστης - Συνδρομητής οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό), δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Σε περίπτωση επέλευσης μεταβολών στα δηλωθέντα στοιχεία, ο Χρήστης - Συνδρομητής υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις αλλαγές αυτές στην Εταιρεία. Ο χρήστης-Συνδρομητής δηλώνει ότι είναι άνω των 15 ετών.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/ και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Η Εταιρεία δεν ελέγχει την ταυτότητα των Χρηστών -  Συνδρομητών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό που ο Χρήστης - Συνδρομητής δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης υπηρεσίας και την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή χρηστών ηθών. Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης από τους επισκέπτες σχολίων και κριτικών για αυτοκίνητα και συναφή είδη, για το περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της δικαιούχου Εταιρείας ότι τα σχόλια ή οι κριτικές αντίκεινται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη, η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα διαγραφής τους.

Απαγορεύεται στο Χρήστη - Συνδρομητή η αντίθετη προς τους ανωτέρω όρους χρήση πληροφοριών της υπηρεσίας, καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιονδήποτε τρίτο προς τον επισκέπτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Γενικότερα, η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους ισχύοντες Νόμους και ο Χρήστης- Συνδρομητής συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σκοπό να παραβιάσει τους νόμους αυτούς.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης - Συνδρομητής συμφωνεί και αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:
1. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
2. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
3. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες - συνδρομητές δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Επιπλέον ο Χρήστης - Συνδρομητής συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

A4. Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και άλλο υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών, χρηστών ως και οποιωνδήποτε τρίτων ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάζει τη νομιμότητα ή μη του προβαλλόμενου στην ιστοσελίδα διαφημιστικού υλικού (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από το μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν επέλθουν εάν κάποια διαφήμιση δεν εμφανισθεί, εμφανισθεί κατά λανθασμένο τρόπο (περιέχουσα λανθασμένες πληροφορίες, στοιχεία κλπ), με χρονική καθυστέρηση ή σβηστεί.

A5. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Η δικαιούχος Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης - Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, η δε δικαιούχος Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Α6. Ομάδες συζητήσεων (Forums)

Η δικαιούχος Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους message boards, παρέχοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση message boards που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες της Εταιρείας οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η δικαιούχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

 

A7. Μεταβατικές διατάξεις

Η μη άσκηση από τη δικαιούχο Εταιρεία οποιουδήποτε απορρέοντος εκ του νόμου δικαιώματός της δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ' ύλην αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί δικαίωμα να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του επισκέπτη, χρήστη και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του.

 

A8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

B. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E – COMMERCE)

B1. Η FUTURE ASSET MIKE παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
Η FUTURE ASSET MIKE είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται στις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, στις διατάξεις που αφορούν τις πωλήσεις από απόσταση και στις διατάξεις του Aστικού Kώδικα.

B2. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της ιστοσελίδας powermag.gr από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο - Διεύθυνση φυσικού προσώπου - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της FUTURE ASSET MIKE.

B3. Κάθε αγορά θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εφόσον εξοφληθεί το αντίτιμο αυτής εξ ολοκλήρου μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω της υπηρεσίας PayPal, (https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/home).

B4. Ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών, ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι οι πάροχοι εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεδομένου ότι:

  • Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μεταδίδονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα μας.
  • Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά τους συστήματα.
  • Η ιστοσελίδα τους, στην οποία εισάγονται τα στοιχεία της κάρτας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό και οι υπηρεσίες τους πληρούν τις διεθνείς πρακτικές για τις ασφαλείς ηλεκτρονικές (on-line) πληρωμές με κάρτα.
  • Επισημαίνεται ότι η «FUTURE ASSET MIKE» δεν έχει καμία πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, διότι η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας που θα επιλεγεί.

B5. Ακύρωση  συναλλαγής- Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που ο αγοραστής, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής επιθυμεί την ακύρωσή της ή να υπαναχωρήσει από την πώληση, θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στην FUTURE ASSET MIKE και στο email: info@powermag.gr.

B6. Προσωπικά Δεδομένα-Χρήση Πληροφοριών

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ισχύουν όσα αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου.

B7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.