Δοκιμή: MotulEvo

Δοκιμή: MotulEvo

AutoStrikesBack

Με την Ευρωπαϊκή ένωση να πιέζει για σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων, οι κατασκευαστές, παράλληλα με τους μικρότερους -σε χωρητικότητα- υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, έχουν επιστρατεύσει και νέα αυτόματα κιβώτια χαμηλής τριβής, που, ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 10 σχέσεις. Ενδεικτικά το 2003, οι πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων στη χώρα μας έφταναν μόλις το 2%, αλλά με την αλλαγή της δεκαετίας φτάσαμε στο 10% το 2013, ενώ στα τέλη του 2016, το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στο 15%. Όλα δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό θα συνεχίσει να ανεβαίνει και τα επόμενα χρόνια, αφού πολλοί καταναλωτές δελεάζονται από την ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση και την οικονομία καυσίμου που προσφέρει το αυτόματο κιβώτιο. Ήδη κάποιοι κατασκευαστές, όπως η Volvo και η Subaru διαθέτουν συγκεκριμένα μοντέλα μόνο με την επιλογή του αυτόματου κιβωτίου. Είναι πολύ πιθανό να δούμε στο μέλλον να χρεώνονται τα μηχανικά κιβώτια ως extra επιλογή (και χρέωση) αντί των αυτόματων. Είδαμε τον προηγούμενο μήνα ότι η μειωμένη απόδοση του υγρού μετάδοσης οδηγεί σε διάφορα προβλήματα και δυσλειτουργίες του κιβωτίου, που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε σοβαρή και φυσικά δαπανηρή μηχανική βλάβη. Κατά συνέπεια, η ανάγκη της επαγγελματικής συντήρησης των αυτόματων κιβωτίων γίνεται όλο και πιο επιβεβλημένη, αν θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και το πορτοφόλι μας γεμάτο...

Η Διαδικασία

Αυτόν το μήνα πήραμε ένα «δικό» μας Mercedes-Benz GLK300 του 2011, με κιβώτιο 7G-Tronic, για να πραγματοποιήσουμε μία δοκιμή, βήμα προς βήμα, του συστήματος MotulEvo, στις εγκαταστάσεις της Dimitriou Motorsport, επίσημου συνεργάτη της Motul.

Η διαδικασία της «απόπλυσης» του αυτόματου κιβωτίου είναι σχετικά απλή και εγγυάται την εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση του υγρού μετάδοσης (ATF). Οι βασικότερες δυσκολίες σε μία τέτοια διαδικασία είναι:

 • H σωστή σύνδεση του μηχανήματος «απόπλυσης» με το κιβώτιο. Ο εξοπλισμός MotulEvo συμπεριλαμβάνει περισσότερους από 50 συνδέσμους που καλύπτουν την πλειοψηφία των αυτόματων κιβωτίων από κάθε κατασκευαστή. Η πιο συνηθισμένη συνδεσμολογία είναι η σύνδεση του μηχανήματος «απόπλυσης» μεταξύ αυτόματου κιβωτίου και συστήματος ψύξης.
 • Η σωστή επιλογή του τύπου ATF και της απαιτούμενης ποσότητας αντικατάστασης. Συχνά γίνεται λάθος επιλογή ATF ή ακόμη χειρότερα εσφαλμένη πλήρωση με λιγότερη (ή ακόμα χειρότερα) περισσότερη ποσότητα ATF, προκαλώντας φθορές που συχνά οδηγούν στην κοστοβόρα επισκευή ή στην πλήρη αντικατάσταση του αυτόματου κιβωτίου.
 • Εξαιρετικά σημαντική εργασία είναι ο έλεγχος της στάθμης του ATF μετά τη διαδικασία συντήρησης, η οποία, αν δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, εγκυμονεί κινδύνους για το κιβώτιο και επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του.

Κάθε συνεργάτης του MotulEvo έχει πλήρη πρόσβαση στην ειδική βάση δεδομένων -www.motulevo.com-, με αναλυτικές πληροφορίες για τη σωστή επιλογή του ATF, τη συνολική χωρητικότητα του κιβωτίου, την απαιτούμενη ποσότητα πλήρωσης και οδηγίες για σωστή συνδεσμολογία. Ο επαγγελματίας θα βρει πληροφορίες για το σωστό έλεγχο της στάθμης ATF, καθώς και τα απαιτούμενα γι’ αυτόν εργαλεία.

Η διαδικασία γίνεται σε 6 βήματα:

 1. 1.    Αρχικό Test Drive και αναζήτηση των απαραίτητων δεδομένων στο DataCenter του MotulEvo.
 2. 2.    Διαδικασία σύνδεσης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στο Data Center του www.motulevo.com.
 3. 3.    Διαδικασία καθαρισμού με την προσθήκη του ειδικού καθαριστικού πρόσθετου «Automatic Transmission Clean», η οποία διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης λειτουργεί τον κινητήρα σε χαμηλές στροφές και αλλάζει τις θέσεις του μοχλού ταχυτήτων, αλλάζοντας ταχύτητες εφόσον είναι δυνατόν. Το βήμα αυτό παραλείπεται στην περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή η αντικατάσταση του φίλτρου ATF.
 4. 4.    Διαδικασία αφαίρεσης μέρος της ποσότητας του ATF: αφαιρείται συνήθως το 30-50% της συνολικής χωρητικότητας του κιβωτίου. Η ποσότητα αυτή είναι ίση με αυτήν που θα απομακρυνόταν, αν αφαιρούσαμε τη βίδα αποστράγγισης και αντιστοιχεί στην «απλή αλλαγή» ATF, όπως θα γινόταν χωρίς τη χρήση του εξοπλισμού MotulEVO. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η αντικατάσταση μόνο μικρού μέρους του ATF όχι μόνο δεν βελτιώνει τη συμπεριφορά του κιβωτίου, αλλά πρακτικά μειώνει το διάστημα συντήρησης έως την επόμενη αλλαγή και επιβαρύνει αισθητά την ποιότητα του νέου υγρού μετάδοσης.
 5. Διαδικασία «απόπλυσης» του αυτόματου κιβωτίου, κατά την οποία αφαιρείται το σύνολο του παλιού ATF και αντικαθίσταται με νέο. Παρότι διαρκεί μόλις 5 λεπτά, είναι το πλέον κρίσιμο βήμα για τη σωστή συντήρηση. Το παλιό ATF αφαιρείται στο σύνολό του από όλα τα σημεία του κιβωτίου, επιτρέποντας έτσι στο νέο ATF να λειτουργήσει, χωρίς να επιβαρυνθεί από τους ρύπους που υπήρχαν στο παλιό υγρό.
  Επιπλέον, δεδομένου ότι το κύκλωμα του εξοπλισμού παρεμβάλλεται μεταξύ κιβωτίου και συστήματος ψύξης, αντικαθίσταται το ATF που βρίσκεται στο ψυγείο του κιβωτίου και καθαρίζεται και αυτό.
 6. Τέλος, σημαντική διαδικασία είναι ο έλεγχος στάθμης ATF, το τελικό test drive και η αρχικοποίηση της ECU του κιβωτίου ή το adaptation drive, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Στο παράδειγμα του κιβωτίου 722.9 (7G-Tronic) της Mercedes-Benz, η συνολική χωρητικότητα του κιβωτίου είναι 9,7lt και με τη διαδικασία της απλής αλλαγής αφαιρέθηκαν μόνο 4,1lt (≈40%) του παλιού ATF. Αν σταματούσαμε τη διαδικασία συντήρησης στο σημείο αυτό, θα προσθέταμε την ίδια ποσότητα νέου ATF, το οποίο θα έπρεπε «αναλώσει» τα πρόσθετά του κυρίως για να «καθαρίσει» το παλιό ATF, με ταυτόχρονη υποβάθμιση των ιδιοτήτων του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συνολική ποσότητα που χρειάζεται για την πλήρη αντικατάσταση του ATF φτάνει συνήθως στο 130% της συνολικής χωρητικότητας του αυτόματου κιβωτίου. Στο δικό μας παράδειγμα του 7G-Tronic, απαιτήθηκαν συνολικά 12,8lt.

Τα παραπάνω βήματα διαφοροποιούνται ελαφρώς, ανάλογα με τον τύπο του κιβωτίου ή ανάλογα με τη δυνατότητα αλλαγής του φίλτρου ATF. Ωστόσο περιγράφονται αναλυτικά με quick step-guides, αλλά και με εκτενέστερες οδηγίες, καλύπτοντας όλους τους τύπους κιβωτίων. Επίσης, οι συνεργάτες του MotulEvo έχουν στη διάθεσή τους αναλυτικά video που καλύπτουν της 3 βασικές κατηγορίες συντήρησης:

 1. Απόπλυση (flush) σε αυτόματο κιβώτιο, με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου λαδιού ATF.
 2. Απόπλυση σε αυτόματο κιβώτιο, χωρίς την αντικατάσταση φίλτρου λαδιού ATF.
 3. Απόπλυση σε κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT, DSG κ.λπ.).

Σε κάθε συνεργάτη του MotulEvo concept παρέχεται πλήρης, τεχνική υποστήριξη (hot-line) από εξειδικευμένο επαγγελματία στη συντήρηση και επισκευή αυτόματων κιβωτίων. Η Motul, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που συνοδεύουν την επαγγελματική συντήρηση των αυτόματων κιβωτίων, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην τεχνική υποστήριξη κάθε επισκευαστή που θέλει να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συνεργείου του. Απόδειξη αυτού είναι η πολύ πρόσφατη εξέλιξη στην αγορά της Γερμανίας, στην οποία ο τεχνικός συνεργάτης της Motul Deutschland, στο MotulEVO concept, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτόματων κιβωτίων, η ZF Friedrichshafen. Κάθε ένας από τους 1.200 συνεργάτες του MotulEvo στη Γερμανία μπορεί να βρει απάντηση σε κάθε τεχνικό θέμα, επικοινωνώντας με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της ZF. Η πρόσβαση αυτή φυσικά επεκτείνεται σε όλα τα επιμέρους δίκτυα των συνεργατών του MotulEvo στην Ευρώπη, δημιουργώντας ένα δίκτυο με εκτεταμένο know-how και εξειδίκευση.

Μιλήσαμε παράλληλα και με τον υπεύθυνο της εταιρείας DimitriouMotorsport, Μάρκο Δημητρίου, που μας αναλύει το πρόγραμμα MotulEvo και πώς αυτό ευνοεί τόσο τον ιδιώτη όσο και τον επαγγελματία. 

POWER AUTOMOTIVE MAGAZINE: Ποια είναι στην πραγματικότητα η διάρκεια ζωής των υγρών μετάδοσης σε ένα αυτόματο κιβώτιο;

Μάρκος Δημητρίου: Η διάρκεια ζωής των υγρών μετάδοσης είναι συνήθως τα 50-60.000km, αν και συχνά οι κατασκευαστές δεν το ορίζουν με ακρίβεια. Το πιο σωστό είναι να αναζητήσουμε τα διαστήματα συντήρησης στις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτόματου κιβωτίου, που τις περισσότερες φορές είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή του οχήματος.

 

P.A.M.: Τι προβλήματα εντοπίζονται σε ένα παραμελημένο -από θέμα συντήρησης- αυτόματο κιβώτιο;

Μ.Δ.: Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει σε αυτόματα κιβώτια στα οποία δεν έχει γίνει αλλαγή υγρών αυτομάτου και φίλτρων είναι:    

 • Φθορά στα δισκάκια του αυτομάτου κιβωτίου
 • Φθορές στο βαλβιδοφόρο του εγκέφαλου του αυτομάτου κιβωτίου
 • Φθορές στο μετατροπέα πίεσης

Όλα αυτά εμφανίζονται ως δυσλειτουργίες του κιβωτίου. Αν τα συμπτώματα αυτά αγνοηθούν, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε συχνές και δαπανηρές επισκευές ή ακόμα και σε πλήρη αντικατάσταση του κιβωτίου.

P.A.M.: Ωστόσο δεν αρκεί η απλή αντικατάσταση των υγρών; Σωστά;

Μ.Δ.: Μια απλή αλλαγή των υγρών αντικαθιστά συνήθως το 40-50% των υγρών και οι αλλαγές στη συμπεριφορά του κιβωτίου είναι ελάχιστες. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, η συμπεριφορά του κιβωτίου γίνεται χειρότερη λόγω των δύο διαφορετικών υγρών μετάδοσης. Επίσης, αρκετή ποσότητα υγρών παραμένει και στο σύστημα ψύξης του κιβωτίου.

P.A.M.: Η διαδικασία της απόπλυσης βελτιώνει τη συμπεριφορά του κιβωτίου ή εξαλείφει προβλήματα στη συμπεριφορά του κιβωτίου;

Μ.Δ.: Η διαδικασία της απόπλυσης διορθώνει σε μεγάλο βαθμό (και μερικές φορές έως και το 100%) των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο test drive που γίνεται και μέσω διαγνωστικού μηχανήματος πριν από κάθε απόπλυση. Είχαμε αρκετά παραδείγματα σε οχήματα BMW, ΜΙΝΙ, αλλά και σε οχήματα του Group VW, τα οποία δεν είχαν αλλάξει υγρά μετάδοσης για 80.000 ή 100.000km. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα ήταν ο αυξημένος θόρυβος, το τράνταγμα κατά την αλλαγή και οι κραδασμοί σε στάση. Επίσης παρατηρούνται τα εξής συχνά συμπτώματα, όπως οι λάθος αλλαγές ταχυτήτων ή οι πολύ απότομες αλλαγές ή οι πολύ καθυστερημένες αλλαγές ταχυτήτων.

P.A.M.: Σε ποιο σημείο έχει ευνοήσει το πρόγραμμα MotulEvo στη δουλειά σου;

Μ.Δ.: Γίνεται πολύ σωστά η απόπλυση του αυτομάτου κιβωτίου, αντικαθιστώντας πλήρως τα υγρά μετάδοσης, με τη χρήση κατάλληλων καθαριστικών. Αντίστοιχη «χειροκίνητη» διαδικασία κάναμε παλαιότερα, αλλά απαιτούσε σημαντικά περισσότερο χρόνο, κάτι που αναγκαστικά επιβάρυνε περισσότερο τον πελάτη. Επίσης, όλες οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε είναι διαθέσιμες στο www.motulevo.com και η αναζήτησή τους είναι εύκολη και γρήγορη.

 

P.A.M.: Πόσο χρόνο απαιτεί η διαδικασία και ποιο είναι το κόστος;

Μ.Δ.: Η πλήρης διαδικασία απαιτεί -κατά μέσο όρο- 1-2 ώρες και το κόστος πλύσης (αλλαγή φίλτρων-λαδιών και εργασία) κυμαίνεται στα 250-350 ευρώ αναλόγως τον τύπο του αυτοκινήτου.

 

P.A.M.: Τι είναι πιο σημαντικό στο πρόγραμμα MotulEvo για τον επαγγελματία; Η πρόσβαση σε ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εξοπλισμό ή μήπως η πρόσβαση στην online βάση δεδομένων και στην τεχνική υποστήριξη που παρέχει η motul;

Μ.Δ.: Σίγουρα ο εξοπλισμός είναι βασικό κομμάτι, με μεγάλη γκάμα συνδέσμων, που μέχρι τώρα έχουν καλύψει όλους τους τύπους κιβωτίων που έχουμε συντηρήσει.

Το πιο βασικό, ωστόσο, είναι η άκρως καταρτισμένη τεχνική υποστήριξη που μας παρέχει η Motul με την πρόσβαση στην online βάση δεδομένων του MotulEVO και η δυνατότητα για άμεση επικοινωνία μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης εξειδικευμένου επαγγελματία.

P.A.M.: Σε τι τύπους κιβωτίων έχει εφαρμογή το MotulEvo;

Μ.Δ.: Ο εξοπλισμός του MotulEvo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους αυτόματων κιβωτίων, είτε αυτά είναι κλασσικά αυτόματα με μετατροπέα ροπής είτε κιβώτια διπλού συμπλέκτη, όπως DSG-DCT ή κιβώτια συνεχών μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT. Επίσης, η διαδικασία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη δυνατότητα αλλαγής φίλτρου ATF.

 

Αρθρογράφος

 

Volvo XC40 T3 156Ps

Volvo XC40 T3 156Ps

Το Volvo XC40 είναι το μικρότερο μοντέλο της σειράς XC, χωρίς όμως να του λείπει το κύρος, η ποιότητα και η εμφάνιση των μεγαλύτερων αδερφών του.