Ford Escort MkII 250WHP

Ford Escort MkII 250WHP

Άρρωστος με τα Escort. Πέρασαν διάφορα αξιόλογα αυτοκίνητα από τα χέρια του, όμως επέλεξε να κυκλοφορεί και πάλι με Escort. Και τι Escort!

Πληρωμή με Κάρτα