Φρένα PART XVII

Φρένα PART XVII
Στο Δισκοφρενοκομείο...δεν θα πάει ένας, θα μας πάνε και τους δύο…Δισκολογίας συνέχεια σήμερα και θα δούμε μία-μία τις διαφορετικές κατηγορίες διαθέσιμων δίσκων, είτε εργοστασιακά είτε στο aftermarket εμπόριο και πώς η καθεμία αντιμετωπίζει το βασικό σ
Αρθρογράφος