Bosch Motronic Part IΙ

Bosch Motronic Part IΙ
Και φτάνουμε αισίως στις πιο εξελιγμένες γενιές των συστημάτων Bosch Motronic, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό -μεταξύ άλλων- στη μετάβαση των κινητήρων  προς τον άμεσο ψεκασμό.
Αρθρογράφος