Άγγελος Κλιβανόπουλος

Η Kia συνεργάζεται με την Ocean Cleanup

Η Kia συνεργάζεται με την Ocean Cleanup

Η Kia υπέγραψε 7ετή Παγκόσμια Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό  Ocean Cleanup  που αναλαμβάνει δράση για να απαλλάξει τους ωκεανούς από τα ...