Παρουσίαση: Motul Evo project

Παρουσίαση: Motul Evo project

Η σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία βασίζεται -σε μεγάλο βαθμό- στα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης καταναλωτή, όπως πχ. το JD Power. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές θέλουν ένα αυτοκίνητο που να απαιτεί ελάχιστη ή ακόμα και μηδενική συντήρηση. Στην προσπάθειά τους να παρέχουν αυτό το «ιδανικό» αυτοκίνητο στους «απαιτητικούς» καταναλωτές, οι κατασκευαστές, εδώ και μια δεκαετία, έχουν αυξήσει σημαντικά τα διαστήματα της προγραμματισμένης συντήρησης.

Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ακριβά και υψηλών προδιαγραφών λιπαντικά σε κινητήρα και μετάδοση, προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη για αυξημένα διαστήματα  service. Όλο αυτό το σενάριο είναι φυσικά περισσότερο marketing-wise παρά engineering-wise, αφού ισχύει μονάχα για τα πρώτα χρόνια ζωής του αυτοκινήτου.

Service? LaaastYear!

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών όσον αφορά την επιλογή ανεξάρτητων συνεργείων για τη συντήρηση των οχημάτων τους. Η στροφή αυτή πηγάζει κυρίως από την ανάγκη για μειωμένο κόστος συντήρησης, αλλά ταυτόχρονα και από την ανάγκη για την παράταση της διάρκειας ζωής του οχήματος. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες συνειδητοποιούν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την τακτική συντήρηση του κινητήρα, αλλά και του συστήματος μετάδοσης του οχήματος.

Τα λιπαντικά, ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιούνται ως βαλβολίνες στα μηχανικά κιβώτια ή ως υγρά μετάδοσης στα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια, περιέχουν πολλά και σύνθετα πρόσθετα, τα οποία αυξάνουν την απόδοση και ενισχύουν τις ιδιότητές τους. Με την πάροδο του χρόνου (και φυσικά των χιλιομέτρων), τα πρόσθετα αυτά εξασθενούν και η απόδοση του λιπαντικού μειώνεται αισθητά. Η διάρκεια ζωής των υγρών μετάδοσης δεν μπορεί να ορισθεί με ακρίβεια, κυρίως γιατί εξαρτάται από τη χρήση του οχήματος και την οδηγική συμπεριφορά, καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη ρύπανση, την υγρασία κ.α.

Βασική διαδικασία που μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των λιπαντικών είναι η οξείδωση, ο ρυθμός της οποίας αυξάνεται σημαντικά σε υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες αυξημένης ρύπανσης. Η μειωμένη απόδοση του υγρού μετάδοσης οδηγεί σε μειωμένη ικανότητα προστασίας του συστήματος μετάδοσης, σε αυξανόμενη δυσλειτουργία του και τέλος σε μηχανική βλάβη. Επίσης, τα μικροσωματίδια μετάλλων που αποκολλώνται από τις επιφάνειες του συστήματος μετάδοσης προκαλούν, μεταξύ άλλων, αλλοίωση του ιξώδους του λιπαντικού. Με δεδομένο ότι τα υγρά μετάδοσης για αυτόματα κιβώτια χρησιμοποιούνται -πέρα από τη λίπανση- και ως υδραυλικά υγρά για τη λειτουργία του, οποιαδήποτε αλλαγή στο ιξώδες τους προκαλεί σημαντικές δυσλειτουργίες. Κατά συνέπεια, η τακτική αντικατάστασή τους είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του. Τα προβλήματα που εντοπίζονται σε ένα παραμελημένο -από θέμα συντήρησης- αυτόματο κιβώτιο είναι υστέρηση στις αλλαγές ταχυτήτων, απότομες ή αναίτιες αλλαγές, θόρυβοι και κραδασμοί του κιβωτίου στο παρκάρισμα.

Ωστόσο, η απλή αντικατάσταση των υγρών μετάδοσης, χωρίς τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, οδηγεί στη μερική μόνο αναπλήρωση του λιπαντικού και των πρόσθετων, αφενός μεν γιατί δεν γίνεται αντικατάσταση του συνόλου του λιπαντικού αφετέρου δε γιατί τα σωματίδια μετάλλων και ρύπων δεν απομακρύνονται από το επιμέρους σύστημα και συνεχίζουν να επιβαρύνουν την απόδοση του νέου υγρού μετάδοσης.

Η πλήρης αντικατάσταση των υγρών μετάδοσης, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, απομακρύνει όλους τους ρύπους και τις ακαθαρσίες από το αυτόματο κιβώτιο και τα υδραυλικά συστήματα ελέγχου. Η απόπλυση του κιβωτίου βελτιώνει σημαντικά το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει το νέο υγρό μετάδοσης και βελτιώνει τη συνολική απόδοση και λειτουργία του συστήματος μετάδοσης, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι επιπλέον επισκευές και να παρατείνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ζωή του.

Αυτόματο=LongLife?

Τα αυτόματα συστήματα μετάδοσης αποτελούνται από σύνθετους και πολύπλοκους μηχανισμούς, αυξημένου κόστους και η σωστή συντήρησή τους απαιτεί τεχνογνωσία και ειδικό εξοπλισμό. Πέρα από την «απλή» αλλαγή υγρών, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η αντικατάσταση των φίλτρου και των υλικών στεγάνωσης. Για τον επαγγελματία, ενώ η πρόσβαση στον κατάλληλο εξοπλισμό είναι σχετικά απλή, η πρόσβαση στην τεχνογνωσία και την εκπαίδευση είναι περιορισμένη και συνοδεύεται από αυξημένο κόστος σε χρήματα και χρόνο, κυρίως για τα ανεξάρτητα συνεργεία.

Το MotulEvoproject έχει καθιερωθεί ως η πλέον αποτελεσματική λύση και αποτελεί σημείο αναφοράς της επαγγελματικής συντήρησης αυτόματων συστημάτων μετάδοσης τόσο από τους επαγγελματίες συντηρητές όσο και από τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Πέρα από τον κατάλληλο εξοπλισμό -προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε επαγγελματία- περιλαμβάνει τεχνική και πρακτική εκπαίδευση για τους μηχανικούς, δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνικά δεδομένα, online βάση δεδομένων με αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία συντήρησης, τεχνική υποστήριξη (hot-line) και τέλος υποστήριξη σε εμπορικό επίπεδο και σε επίπεδο marketing. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα MotulEvo επιτρέπει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του επαγγελματία και την προσφορά επαγγελματικών υπηρεσιών συντήρησης των σύγχρονων αυτόματων συστημάτων μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των κιβωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων (CVT) και διπλού συμπλέκτη (DSG, DCT, TCT κ.λπ.). Το MotulEvo δεν είναι απλά η προσφορά εξειδικευμένου εξοπλισμού σε κάποιο ανεξάρτητο συνεργείο, αλλά μία αποτελεσματική λύση στα προβλήματα που μπορούν να παρουσιάσουν αυτοκίνητα που οι ιδιοκτήτες τους πίστεψαν ότι υπάρχουν λάδια που αντέχουν 100.000km... Τον επόμενο μήνα θα πραγματοποιήσουμε ολοκληρωμένη δοκιμή του συστήματος MotulEvo, αναλύοντας τη διαδικασία και τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος.

 

Αρθρογράφος