Γιώργος Σκευοφύλαξ

Ρεκόρ Guinness με την όπισθεν!

Ρεκόρ Guinness με την όπισθεν!

Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness αναγνώρισαν επίσημα τον Scot Burner ως κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ για οδήγηση με την όπισθεν για ένα μίλι απόσταση.