Κώστας Τσουρουλής / Mitsubishi

Η Volkswagen χρησιμοποιεί «πράσινο» καύσιμο για τις θαλάσσιες μεταφορές

Η Volkswagen χρησιμοποιεί «πράσινο» καύσιμο για τις θαλάσσιες μεταφορές

Η Volkswagen Group Logistics, υπεύθυνη για τις μεταφορές οχημάτων του Group, ναυλώνει πλέον και πλοία που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμο προερχόμενο από υπο...