Κώστας Τσουρουλής / Mercedes-Benz

Mukainada,  το κυρίαρχο αγωνιστικό πνεύμα της Mazda

Mukainada, το κυρίαρχο αγωνιστικό πνεύμα της Mazda

Matsuda, Mazda, Mukainada - τρία ονόματα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους σε όλη την ιστορική πορεία της Mazda.