Κώστας Τσουρουλής / Mercedes-Benz

Τέλος στο κρύο εσωτερικό!

Τέλος στο κρύο εσωτερικό!

Νέο Opel Corsa-e: έλεγχος θέρμανσης και ψύξης εσωτερικού από απόσταση.