Κώστας Τσουρουλής / Mercedes-Benz

Models (2) : | |

Μεγάλη προσφορά της Total Ελλάς Α.Ε.Ε.

Μεγάλη προσφορά της Total Ελλάς Α.Ε.Ε.

H ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. στηρίζει το προσωπικό των νοσοκομείων Παμμακάριστος και Ευαγγελισμός με δωρεά γευμάτων.