Κώστας Τσουρουλής

DS E-Tense Performance

DS E-Tense Performance

Το πρωτότυπο DS E-Tense Performance εξελίχθηκε ως ένα μοντέλο πολύ υψηλών επιδόσεων, με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας για τα επόμεν...