Κώστας Τσουρουλής

Έξυπνοι σηματοδότες από την Ford

Έξυπνοι σηματοδότες από την Ford

Οι έξυπνοι φωτεινοί σηματοδότες της Ford γίνονται πράσινοι για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.