Κώστας Τσουρουλής

Έφυγε ο Gale Halderman

Έφυγε ο Gale Halderman

Ο Gale Halderman ήταν ένας από τους σχεδιαστές της Ford Mustang.