Νέα Porsche

Brand : x Porsche

Δωρεά αντιπροσώπου της VW

Δωρεά αντιπροσώπου της VW

Η Ιωαννίδης Α.Ε. ενισχύει το ΕΤΙΚ / ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Μαμάτσειου Νοσοκομείου.