Κώστας Τσουρουλής

Ανοδική τάση στις πωλήσεις της ΚΙΑ

Ανοδική τάση στις πωλήσεις της ΚΙΑ

Αύξηση των πωλήσεων της Kia Motors  στην παγκόσμια αγορά το μήνα Ιανουάριο του 2020